logo
Изпратете запитване

Проектантско бюро " МАГ ПРОЕКТ "- Строителни конструкции


Проектиране на сгради и съоръжения

Проектиране на сгради и съоръжения

Ние от МАГ ПРОЕКТ ще Ви предложим различни конструктивни решения, отговарящи на архитектурната идея. Ние винаги правим сравнителна оценка на варианти с цел реализиране на оптимална, ефективна и икономична конструкция при спазване на действащите нормативни документи в страната.
Проектантското бюро изготвя предимно проекти по част "Строителни конструкции", но поема и цялостно проектиране на сгради и съоръжения.

Конструктивно обследване на сгради

Конструктивно обследване на сгради

Обследване на съществуващ строеж, освен за изготвяне на технически паспорт, може да се извърши и по всяко време при експлоатацията му по желание на собствениците или по искане на контролните органи.

Избрани обекти, проектирани от нас: