logo

Дейност

МАГ ПРОЕКТ е проектантско бюро, което включва в състава си проектанти от всички специалности.

Проектираме обекти за цялата страна!

Виж

Проектиране на монолитни, стоманобетонни конструкции


Виж

Проектиране на сглобяеми, стоманени конструкции


Виж

Проектиране на сглобяеми, дървени конструкции