logo

Дейност

  • Проектиране на сгради и съоръжения с монолитни, стоманобетонни конструкции:

– жилищни и вилни сгради;

– офис сгради;

– хотели;

– плувни басейни;

– подпорни стени;

  • Проектиране на сгради със стоманени, сглобяеми конструкции:

– жилищни и вилни сгради;

– обществени и промишлени сгради;

  • Проектиране на сгради с дървени, сглобяеми конструкции:

– жилищни и вилни сгради;

  • Възстановяване и усилване на масивни конструкции на сгради
  • Конструктивно обследване на сгради
Проектираме обекти за цялата страна!