logo

Проектиране на стоманобетонни конструкции

Изготвяме проекти за следните видове сгради и съоръжения с монолитни, стоманобетонни конструкции:

  • жилищни и вилни сгради
  • офис сгради
  • хотели
  • басейни
  • подпорни стени