logo

Проектиране на дървени конструкции

Изготвяме проекти с дървена носеща конструкция за:

  • жилищни и вилни сгради
  • надстрояване на съществуваща сграда с един етаж, след направено обследване
  • навеси и козирки