logo

Направи си сам къща със стоманена к-ция

Съгласно Чл. 14 (2) от Закона за камарата на строителите строежи на жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и строежи по чл. 137, ал. 1, т. 5, букви “в” и “г” от Закона за устройство на територията с разгъната застроена площ до 100 кв. м могат да се изпълняват и от строители, които не са вписани в регистъра.
Съгласно Чл. 157 (2) от ЗУТ, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите по чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Това, както и простотата на изпълнение на сглобяемите, стоманени конструкции дава възможност на всеки сръчен собственик след получаване на строително разрешение, самостоятелно да построи своята жилищна или вилна сграда.
Етапите на строителство разделяме условно по следния начин:

  • Етап I – Направа на ивични, стоманобетонни основи с размери посочени в проекта по част “Конструкции”. На К-0,05 се излива армирана бетонова настилка. Предварително се залагат анкерните групи за захващане на колоните.
  • Етап II – Доставка и монтаж на елементите на стоманената конструкция.
    Отделните елементи се доставят готови за монтаж чрез болтови съединения на строежа. Предварително в цех за обработка на метали чрез заварка са присъединени планки, ребра, фланцови плочи и са направени отвори в тях съгласно проекта.
    По желание на възложителя всички съединения в конструкцията може да се изпълнят чрез заварки, за което обаче е нужно ползването на квалифициран заварчик на обекта !
  • Етап III – Фасадните стени се обшиват с магнезиеви или циментофазерни плоскости отвън. Поставя се минерална вата за изолация между стоманената конструкция и се прокарват ВиК и Ел. инсталациите, след което стените се затварят с пожароустойчив гипскартон от вътрешната страна. Вътрешните, преградни стени се изпълняват по същия начин, като разликата е в използването на двоен пожароустойчив гипскартон.
  • Етап IV – Покривът е възможно да се покрие със сандвич панели (по икономичен вариант) или да се изпълни традиционен дървен покрив с ребра, обшивка с OSB и покритие с керемиди.
  • Етап V – Изпълняват се довършителни работи- поставяне на дограми, лепене на топлоизолация EPS по външни стени, мазилка, вътрешна боя и др.

Използвани материали е нужно да имат съответните сертификати за качество.

По време на строителството се упражнява авторски надзор от страна на проектантите, като това гарантира качествено изпълнение на сградата в съответствие с проектната документация.

За повече информация не се колебайте да зададете Вашите въпроси чрез контактната форма – ТУК