logo

Портфолио

Проектантско бюро МАГ ПРОЕКТ използва лицензирани софтуерни продукти!

ПРОЕКТИРАНО ОТ НАС:

 • ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ СГРАДИ


  → Жилищна сграда в УПИ XV-105, кв. 18, с. Брястовец, общ. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ XIX-5747, кв. 36, кв. Възраждане, ЦГЧ, гр. Бургас.
  → Жилищна сграда в кв.17, УПИ VI, ж-к "Черно Море" - гр. Несебър
  → Двуетажна жилищна сграда в УПИ III-980, кв. 90, гр. М. Търново, обл. Бургас
  → Вилна сграда с апартаменти за сезонно ползване в УПИ VI 10159-м. Каваци, гр. Созопол
  → Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в УПИ XII-1710, кв. 144, гр. Созопол
  → Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване в УПИ XI-670, кв. 58, гр. Созопол
  → Жилищна сграда за сезонно ползване в ПИ 39164.13.159, м. Кору дере, с. Кошарица, общ. Несебър
  → Жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване, в УПИ XII-1710, кв. 144, гр. Созопол
  → Жилищна сграда в УПИ XXVIII-368, кв. 16, с. Маринка, общ. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ XVI – 4110, кв. 9, к-с "Възраждане" гр. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ IV-1372, кв. 40A, М. рудник, гр. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ II-1271, кв. 110, гр. Бургас, ЦГЧ
  → Жилищна сграда в УПИ II-239 кв. 39, с. Ветрен, община - гр. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ VI-586, кв. 15, с. Ветрен, общ. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ ХІІ-42, кв. 8, по плана на с.о."Инцараки", с. Свети Влас, общ. Несебър
  → Жилищна сграда в поземлен имот 40909.108.167, гр. Кърджали
  → Пристройка и надстройка на жил. сграда в УПИ X-756, кв.54 по плана на гр. Созопол
  → Жилищна сграда в УПИ III-141, кв.5,с.Равадиново, общ.Созопол
  → Жилищна сграда в УПИ XIV-39, кв. 2, по плана на с. Каменар, общ. Поморие
  → Жилищна сграда в УПИ IX-236, кв. 35, с. Дебелт, общ. Средец
  → Жилищна сграда в УПИ VIII-46, кв. 46, с. Драчево, общ. Средец
  → Двуфамилна жилищна сграда в УПИ V-60, кв. 10, от плана на с. Поляново, община Айтос
  → Жилищна сграда в с. Лъка, УПИ ХIV-76, кв. 7, община Поморие
  → Преустройство и възстановяване на части от съществуващата сграда в УПИ ХХI- 1609 в кв. 94, ЦГЧ , ул. "Рилска" 25А, гр. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ V-1584, кв. 92, ЦГЧ, гр. Бургас
  → Смесенa сградa в УПИ X, кв. 17, к-с "Възраждане", гр. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ IV-1451, кв. 85, ЦГЧ, гр. Бургас
  → Вилна сграда в УПИ ХХI, кв.12, с.о. "Каптажа", с. Изворище
  → Жилищна сграда в УПИ ХХ-205, кв. 33 с. Маринка, община Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ Х, кв.65, с. Люляково, общ. Руен
  → Пристройка и надстройка на съществуваща жил. сграда в УПИ-X общ. кв.71, гр. Созопол
  → Смяна предназначение, пристройка и преустройство на жилищна сграда в Къща за гости и механа - УПИ Х, кв. 99, гр. Малко Търново
  → Жилищна сграда в УПИ V-778, кв.42, гр. Каблешково, общ. Поморие
  → Жилищни сгради №1 и №2 в УПИ VІ, кв. 44, с. Маринка, общ. Бургас
  → Преустройство и надстройка на жилищна сграда в УПИ VII-531, кв.57, гр. Св.Влас
  → Жилищна сграда за сезонно ползване в имот 61056.502.479, с. Равда, общ. Несебър
  → Вилна сграда в ПИ 10731.136.108 в м. "Мара Лишанка", землището на с. Веселие, Община Приморско, област Бургас
  → Жилищна сграда с гаражи и магазини" в УПИ VI - 7596, кв. 57 по плана на ж.к. "Възраждане", гр. Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ, VІ- 1654, кв. 99, гр. Бургас
  → Две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.196, м.Юрта,гр.Св. Влас, общ. Несебър
  → Жилищна сграда в УПИ II-476, 477, кв. 49б, (имот №61056.502.604 по К.К.) по плана на с. Равда, общ. Несебър
  → Жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ I в кв. 5703 по плана на к.к. "Слънчев бряг - запад", общ. Несебър
  → Жилищна сграда, ПИ 51500.506.634, кв. 506, к.к. "Слънчев бряг - Запад", общ. Несебър
  → Жилищна сграда за сезонно ползване в УПИ II 7047 кв. 23 по плана на Св. Влас- Юг, община Несебър
  → Сграда със смесено предназначение в УПИ IV-96, кв. 4, ж.к. "Зорница", гр. Бургас
  → Жилищна сграда със стаи за отдаване под наем и пицария в УПИ Х1664, кв.84, гр. Созопол
  → Жилищна сграда в УПИ XVIII-1349; кв. 44 гр. Созопол
  → Жилищна сграда в УПИ ХII-371, с.Брястовец, община Бургас
  → Едноетажна жилищна сграда в УПИ XX-375 , кв.60, по плана на кв.Банево, гр.Бургас, Община Бургас
  → Жилищна сграда в УПИ ХII -1382,1381, кв.101, ЦГЧ- Бургас
  → Жилищна сграда и ограда в УПИ XI-207, кв.23, по плана на с.Равнец, Община Бургас
  → Жилищна сграда/Сграда 1/ в УПИ III-общ,кв.4,/ПИ 51500.503.442/,ж.к. Черно Море, гр. Несебър
  → Пристройка и реконструкция на жилищна сграда УПИ XXІV-198,кв.8, м.с.Долни Богров, СО р-н Кремиковци, гр.София
  → Еднофамилна жилищна сграда в УПИ II-329,кв.39 по плана на кв.Ветрен, Община Бургас
  → Жилищна сграда с нощен бар в сутерена – ІІ етап в УПИ XV-911, кв.64, кв. Сарафово гр.Бургас
  → Вилна сграда в УПИ VIII 6533 по плана на м. "Буджака" гр.Созопол
  → Жилищна сграда в УПИ V-общ.,кв.5,ПИ/51500.503.15/,гр.Несебър,Община Несебър
  → Жилищна сграда в УПИ V /1064,1074,кв.23,по плана на м."Разширението",з-ще на с.Каменар,Общ.Поморие
  → Жилищна сграда в ПИ 27454.501.133 /УПИ VIII-63 кв.23/,с. Емона , общ. Несебър
  → Едноетажна жилищна сграда в УПИ ХХXIV-482 ,кв.74 по плана на гр. Българово ,общ.Бургас
  → Жилищна сграда в УПИX – 309, кв. 11,с. Просеник , общ. Руен
  → Пристройка и надстройка в УПИ II-31, кв.3, с. Брош, общ Кърджали
  → Жилищна сграда в УПИ III 210, кв.28, по плана на с.Горица,общ.Поморие
  → Жилищна сграда във вилна зона, кв. 24, имот пл. сн. № 1725, гр. Банкя, обл. София
  → Жилищна сграда в УПИ IV-154, кв.10, с. Полски извор, общ. Камено
  → Жилищна сграда и изгребна яма" ПИ с индетификатор 55419.6950.639 по КК и КР с. Панчарево, м. "В.з. Градище", р-н "Панчарево", Обл. София - град.
  → Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI – 729, кв. 4А в с. Мало Бучино, р-н Овча купел, град София, Общ. Столична, Обл. София - град"
  → Двуетажна жилищна сградав УПИ ХХI-72, кв.3, по плана на кв. Банево,общ. Бургас
  → Двуетажна жилищна сграда и заведение за бързо хранене в ПИ 51500.83.33, м.Кокалу, землище на общ. Несебър
  → Двуетажна жилищна сграда в УПИ XIX-765, кв.44, ПИ 35033.501.765,по плана на гр. Каблешково, община Поморие
  → Жилищна сграда -УПИ VII, кв.8, с.Прилеп , общ.Сунгурларе
  → Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 07079.823.78 (УПИ IV-104, кв. 8), по КК на кв. Лозово, общ. Бургас
  → Еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ IX-1536 (ПИ 12084.2700.2405), кв. 35б , с. Волуяк, р-н. Връбница, гр. София
  → Жилищна сграда в УПИ IV-76, кв.30, по плана на с.Емона, общ.Несебър с индентификатор 27454.501.186
  → Жилищна сграда в ПИ с индентификатор 61056.56.122 в с.Равда, общ.Несебър, обл.Бургас.
  → Пристройка и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ XVI, кв.26, ПИ 51500.503.301 по к.к. на ж.к."Черно море", общ.Несебър
  → Жилищна сграда в УПИ XV-277, кв.14, с. Рударци, р-н. Перник, гр. Перник
  → Жилищна сграда в ЗП №4 и ЗП №5 в УПИ X-общ., кв.12, с идетификатор по одобрена КК (51500.503.400), ж.к."Черно море", гр.Несебър
 • КОМПЛЕКСИ ОТ ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ СГРАДИ


  → Четири броя жилищни сгради за сезонно плозване в УПИ-546,547, с. Русокастро, общ. Камено
  → Три жилищни сгради в УПИ III-21019, кв.21, м-та"До село" зем.с.Банево,общ.Бургас
  → Вилно селище в УПИ I-249,м."Юрук каба", с.Велика, общ.Царево
  → Четири двуетажни жилищни сгради в УПИ II-608, кв.4, ПИ 81178.502.113 гр.Черноморец, общ.Созопол
  → Къмпинг в ПИ 48619.15.1072 по КК на гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургас.
  → "Kомплекс Божилово" - три еко-къщи, им.019044, м. Дълга полена - с. Заселе, общ. Своге
  → Четири еднофамилни жилищни сгради в УПИ I-10408, м. Ачмалъци, з-ще на з-ще на гр. Созопол.
  → ЖИЛИЩНИ СГРАДИ "A", "B", "C" и "D" в УПИ I-2826, кв.210,по плана на гр. Поморие, община Поморие
  → Вилни сгради в УПИ IV-223 по КК на с.Синеморец, м.Поляните, общ.Царево
 • ХОТЕЛИ


  → Апартаментен, студиен хотел в УПИ І , кв. 16, м. "Пясъка" общ. Приморско
  → Апартаментен хотел в УПИ VIII-282, масив 16-III, м. "Кротиря", гр. Поморие
  → Апартаментен студиен хотел в УПИ III, кв. 4401, к.к. "Слънчев бряг-Запад", общ. Несебър
  → Общежитие за работници в УПИ XVIII, / ПИ 51500.503.410/, кв.26 , кв.Черно море, общ.Несебър
  → Къща за гости в УПИ IX-561, кв.105, с. Баните, общ. Баните, обл.Смолян.
 • ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ


  → Игрална зала и магазин в УПИ ХІІ-60, кв. 143 , ЗЦГЧ гр. Бургас
  → Преустройство на културен дом в нощен бар УПИ І-182, ЗЦГЧ гр. Бургас
  → Супермаркет "Зора" в УПИ ІV-584, кв.1203, к.к. Сл. Бряг - запад, общ. Несебър
  → Сграда със смесено предназначение- 6 магазина за промишлени стоки, чейндж бюро и нощен бар в УПИ XXVIII-495 Б, кв. 34 Б, с. Равда, общ.Несебър
  → Сграда за общ. обслуж.-магазин,3бр.гаражни клетки и 2бр.офиси в УПИ X-2, кв. 2, ПЗ Победа, гр.Бургас
  → Заведение за бързо хранене в УПИ ХII - 287, кв. 2 в с. Равда, общ. Несебър
  → Пет броя магазини за промишлени стоки в ПИ 61056.56.66, с.Равда, м."Хендек Тарла", общ.Несебър.
  → Магазин за хранителни стоки в УПИ VII за търговия, кв. 18, с. Костен
  → Аптека и заведение за бързо хранене с цел обслужване на мед. заведение в УПИ I-181, кв.11, по плана на зона ''А'', ж.р.''Меден Рудник'', гр.Бургаc
  → Търговски комплекс в УПИ IV-3180, кв.151, по плана на м.Провлака, гр.Созопол, ПИ с ид. 67800.505.201 по КК на гр.Созопол.
 • ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ


  → Пристройка към музей в УПИ VIII кв.6, гр. Приморско, общ. Приморско
  → Православен параклис "СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ", УПИ І, кв. 1, Приморски парк, гр. Бургас, Община Бургас
  → Бюст-паметник на Васил Левски в с.Руен,Общ.Руен
  → Водоем за питейна вода в ПИ 48619.1.997, по плана на гр. Царево, Община Царево
  → Цялостно облагородяване на района около 3-то и 4-то корабни места на Пристанищен терминал Бургас - Изток, кв.1 по плана на гр. Бургас.
 • ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОБЕКТИ, СКЛАДОВЕ И СЕРВИЗИ


  → Доизграждане над бетонова конструкция и преустройство в цех за сапани и такелажни изделия в имот 065006, м. "Сулу дере", з. Меден рудник общ. Бургас
  → Хладилна складова база и офисна част в УПИ-ІІІ 440062 кв.54, по плана на ЗПЗ, район "Вл.Варненчик" - гр. Варна
  → Селскостопанска сграда, местност "Бабини драки", имот № 33, масив №31, землище на с. Тънково, община Несебър.
  → Предприятие за производство на месни разфасовки, мляно месо и месни заготовки отбяло и червено месо в УПИ I-84, м.7, мест.Дере Арас, гр. Камено , община Камено
  → Автосервиз, магазин за авточасти и кафе в УПИ III-2, м. "Хонят", землище гр. Поморие
  → Пристрояване, преустройство и смяна предназначението на склад за селскостопанска техника и инвентар в склад за зърно и заготовка на семена за посев”, УПИ XVII, кв.109 по плана на гр. Чирпан
  → Складова база за строителни материали и офиси в УПИ III-763, кв. 43, по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас
  → Складова база в УПИ XIV-40, м.23 по плана на бившата местност "Дванадесетте", гр. Бургас ПИ с индентификатор 07079.2.464 по КК на гр. Бургас
  → Преработвателен и логистичен център за складиране на зеленчукова продукция в УПИ XIII-765, кв. 42 по ПУП – ПРЗ на ПЗ „Север“, гр. Бургас
 • СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


  → Спортно игрище на изкуствена трева в УПИ VI, кв. 16,с.Равадиново, Oбщина Созопол
  → Игрище за тенис на изкуствена настилка в УПИ V-588, кв. 38, с.Бръшлен, общ. Сливо поле.
  → Спортна зала в УПИ I, кв.31 по плана на с. Изворище, община Бургас.
  → Стадион и спортна база в УПИ-66.71, кв. 4А на ПЗ "Юг-Запад", гр.Бургас
 • РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ


  → Билборд в ПИ 61056.53.2 по плана на с. Равда, м. Хендек Тарла, общ. Несебър
  → Рекламно-информационни елементи на фасадата на жилищна сграда в ПИ 07079.620.97, гр.Бургас
  → Билборд в ПИ 618313.758.121, ул."Крапа" №10, гр. Разлог.
  → Билборд в ПИ 04279.612.72 кв.9 по плана на ЦГЧ, гр. Благоевград

Избрани обекти