logo

Tag

Св. Влас

Жилищна сграда в с.Свети Влас, общ. Несебър

Жилищна сграда в УПИ ХІІ-42, кв.8 / ПИ 11538.504.825 /, ПО плана на С.О. “Инцараки”, землище с. Свети Влас, общ. Несебър Архитектура: арх. Веселина Драганова, арх. Калоян Матеев Конструкции: инж. Мартин Георгиев
Прочети повече

Две жилищни сгради, басейн и ограда в Св. Влас, общ. Несебър

Две жилищни сгради, басейн и ограда в ПИ 11538.15.196, м. Юрта, гр. Св. Влас, община Несебър Архитектура: арх. Веселина Драганова Конструкции: инж. Мартин Георгиев
Прочети повече