logo

Апартаментен студиен хотел в м. “Пясъка”, гр. Приморско

Обект: Апартаментен студиен хотел в УПИ І, кв. 16, м. “Пясъка”, общ. Приморско

РЗП: 9000 кв.м

Архитектура: арх. Веселина Драганова

Конструкции: инж. Мартин Георгиев

Строител:

Клиент:Име на клиента
Дата: October 30, 2013