logo

Четири двуетажни жилищни сгради в гр.Черноморец, общ.Созопол

Обект: Четири двуетажни жилищни сгради в УПИ II-608, кв.4, ПИ 81178.502.113 гр. Черноморец, общ. Созопол

Архитектура: арх. Веселина Драганова
Конструкции: инж. Мартин Георгиев; инж. Красимира Ковачева

Строител: Иззида ЕООД

Клиент:Име на клиента
Дата: June 21, 2016