logo

Две жилищни сгради и басейн в Св. Влас, общ. Несебър

Обект: Две жилищни сгради и басейн в ПИ 11538.15.196, м. Юрта, гр. Св. Влас, община Несебър

Архитектура: арх. Веселина Драганова

Конструкции: инж. Мартин Георгиев

Строител:

Клиент:Име на клиента
Дата: October 23, 2013