logo

Двуетажна жилищна сграда в с.Равадиново, общ. Созопол

Обект: Двуетажна жил. сграда в с.Равадиново

Архитектура: арх. Веселина Драганова

Конструкции: инж. Мартин Георгиев

Строител:

Клиент:Име на клиента
Дата: October 30, 2013