logo

Търговски комплекс в гр.Созопол.

Обект: Търговски комплекс в УПИ IV-3180, кв.151, гр.Созопол.

РЗП: 4500 кв.м

Конструкции: инж. Мартин Георгиев

Строител: КОМФОРТСТРОЙ-2009 ООД

Дата: October 28, 2022