logo

Жилищна сграда в с.Свети Влас, общ. Несебър

Обект: Жилищна сграда в УПИ ХІІ-42, кв.8, ПО плана на С.О. “Инцараки”, землище с. Свети Влас, общ. Несебър

Архитектура: арх. Веселина Драганова, арх. Калоян Матеев

Конструкции: инж. Мартин Георгиев

Строител:

Клиент:Име на клиента
Дата: October 30, 2013