logo

Жилищна сграда за сезонно ползване в с. Равда, общ. Несебър

Обект: Жилищна сграда за сезонно ползване в имот 61056.502.479, с. Равда, общ. Несебър

Архитектура: арх. Веселина Драганова, арх. Калоян Матеев

Конструкции: инж. Мартин Георгиев

Строител:

Клиент:Име на клиента
Дата: October 30, 2013